Typy úschovy kódu

Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři Vám nabízí

Úschova softwaru na objednávku, customizovaný software

Účastníkem smlouvy o úschově zdrojových kódů je IT firma, která na základě požadavků zákazníka-Uživatele, vyvine software na míru potřebám zákazníka. Takový software má obvykle pro zákazníka velký význam a často obsahuje i informace vztahující se k podnikovým procesům zákazníka a jeho obchodnímu tajemství.

Třístranný vztah IT firma – schovatel Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři – Uživatel
Zdrojové kódy mohou být vydány IT firmě či Uživateli, a to za definovaných podmínek

Úschova softwaru v rámci Cloud Computingu

Uživatel softwaru, který je poskytován formou cloudových služeb (Software as a Service), může také v případě výpadků služeb poskytovatele softwaru potřebovat získat přístup ke zdrojovým kódům pro zajištění chodu softwaru u jiného poskytovatele služeb nebo vlastními silami.

Třístranný vztah IT firma – schovatel Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři – Uživatel
Zdrojové kódy mohou být vydány IT firmě či Uživateli, a to za definovaných podmínek

Úschova softwaru pro vnitřní potřeby IT firmy

Tento typ úschovy umožňuje IT firmě bezpečně uschovat zdrojové kódy jimi vytvořeného softwaru a eliminovat tak riziko jejich ztráty v důsledku havarijních a kritických situaci nebo sabotážní činnosti vůči IT firmě ze strany konkurence, zaměstnanců nebo třetích osob.

Dvoustranný vztah IT firma – schovatel Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři

Zdrojové kódy mohou být vydány pouze IT firmě, a to kdykoliv na písemnou žádost oprávněného zástupce

Úschova obsahu internetových stránek

Jakákoliv firma, pro kterou jsou klíčové internetové stránky a její obsah, si takto může chránit data tvořící obsah internetových stránek.

Firma si u schovatele Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři uloží veškerý obsah (zálohu) internetových stránek, a to pro případ dlouhodobé nedostupnosti serveru, narušení vztahu se správcem internetových stránek, ochrany před konkurencí či vlastními zaměstnanci.

Dvoustranný vztah firma – schovatel Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři

Zdrojové kódy mohou být vydány pouze firmě, a to kdykoliv na písemnou žádost oprávněného zástupce

Poradíme Vám


Pokud se chcete na cokoliv zeptat nebo si chcete uschovat zdrojové kódy, obraťte se na nás.
Naši odborníci na úschovu kódu z právní kanceláře Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři vám poskytnou vše potřebné.