Výhody úschovy zDROJOVÝch kódu

Pro Uživatele softwaru

Zajištění kontinuity vývoje softwaru a jeho servisu, a to v případě, že:

 

IT firma se ocitne v insolvenci, exekuci prodejem celé firmy nebo v likvidaci či jiných problematických situacích

 

Dojde k narušení důvěry mezi Uživatelem a IT firmou, a IT firma neposkytuje odpovídající servis

Uživatel softwaru má tak možnost získat zdrojové kódy a předejít tak závažným následkům a škodám z absence přístupu ke zdrojovým kódům.

Pro IT firmu

Zajištění ochrany před zneužitím zdrojových kódů Uživatelem, a to pro případ, že:

 

Uživatel by sám nebo pomocí třetí osoby se pokoušel realizovat vývoj a servis softwaru (ochrana příjmů IT firmy)

 

Uživatel by předal zdrojové kódy konkurenčnímu subjektu (ochrana před nekalou soutěží)

Úschova zdrojových kódů pro vnitřní potřeby IT firmy minimalizuje rizika ze ztráty či zničení zdrojových kódů v důsledku havárií, chyb, selhání lidského faktoru či sabotážní činnosti zaměřené proti IT firmě, ať už ze strany třetích osob či vlastních zaměstnanců. 

Proč spolupracovat s Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři

 

Jsme specializovaná advokátní kancelář na softwarové a internetové právo

 

Dlouhodobě poskytujeme úschovu zdrojových kódů velkým společnostem jako je UPC Česká republika, ČD Cargo, Asseco Solutions, AIS Software, a.s. atd.

 

Máme zákonem stanovenou činnost tzv. advokátních úschov

 

Jsme vázáni přísnou povinností mlčenlivosti ze zákona

 

Jsme pojištěni pro případ odpovědnosti za škodu v řádu desítek mil. Kč

 

Ze zákona garantujeme svou nezávislost a nestrannost

 

Máme vynikající znalost smluvní úpravy úschov zdrojových kódů

advokátní kancelář

Poradíme Vám


Pokud se chcete na cokoliv zeptat nebo si chcete uschovat zdrojové kódy, obraťte se na nás.
Naši odborníci na úschovu kódu z právní kanceláře Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři vám poskytnou vše potřebné.